Selecteer een pagina

Uitvaart

Informatie rond een uitvaart

 

Hoe zijn de zaken rond een overlijden geregeld in onze gemeente? Die vraag houdt sommige gemeenteleden bezig. Ze zijn bang dat als zij sterven, hun kinderen of andere nabestaanden niet weten bij wie ze terecht kunnen, en hoe een en ander (financieel) geregeld is op Tjamsweer. Daarom dit inlegvel met enige informatie.

 

Als een gemeentelid van Tjamsweer sterft, heeft de familie de mogelijkheid een afscheidsdienst of  bijeenkomst te houden in de kerk van Tjamsweer, of in Tjamsweersterstee. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ds Wolters, de dominee van Tjamsweer, is beschikbaar om met de familie de dienst of de afscheidsbijeenkomst vorm te geven. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden.

Indien gekozen wordt voor een dominee van een andere gemeente, een emerituspredikant of bv een ouderling van elders, dan declareert die de door hem of haar gemaakte kosten (te denken valt bv aan uurtarief en reiskosten). Deze komen voor rekening van de familie.

 

Vóór de afscheidsdienst komt de familie bijeen in Tjamsweersterstee. De ene familie kiest er voor om vóór het samenzijn in de kerk de mogelijkheid te bieden tot condoleren, anderen vinden het prettiger om na de dienst daartoe gelegenheid te geven. Dit alles kan in Tjamsweersterstee. Hiervoor worden naast de kosten van de gebruikte consumpties (koffie, thee, koek, broodjes) ook algemene kosten (inzet koster, medewerkers) in rekening gebracht.

 

Als de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats Stilleweer of elders, is er de mogelijkheid nadien terug te komen in Tjamsweersterstee om nog even samen te zijn en de familie te condoleren. Ook als er sprake is van een crematie bestaat die mogelijkheid. Men kan er dan ook voor kiezen na de dienst eerst samen te komen in Stee. Daarna kan de familie bv in besloten kring samen naar het crematorium gaan, waar, indien gewenst, nog een korte afscheidsceremonie kan worden gehouden.

 

Rondom de inhoud van het afscheid heeft ds Wolters ( of een dominee naar keuze) een gesprek met de familie. Daarin wordt gesproken over het leven van de gestorvene, en zijn of haar betekenis voor hen die achterblijven. In onderling overleg wordt de inhoud van de dienst bepaald. Daarbij is veel mogelijk: rituelen met bloemen of kaarsen bv., teksten uit de Bijbel, gedichten, eigen herinneringen of muzikale bijdragen van familieleden of vrienden. De muziekkeuze rond het afscheid kan variëren van Johannes de Heer tot Nieuwe Liedboek tot Opwekkingsliederen. Maar ook het luisteren naar geliefde muziek via CD of computer, van Bach tot Queen, van Trijntje Oosterhuis tot Marco Borsato is mogelijk. Indien gewenst zorgt de kerk voor een organist. De kosten hiervan komen voor rekening van de kerk. Als de familie zelf een organist/pianist vraagt zijn de eventuele kosten daarvan voor de familie.

 

Belangrijke telefoonnummers:

dominee B.B. Wolters:                                                      0596  – 622663

koster dhr B. de Haan:                                                      0596 – 850691 / 06-36174598

beheerder begraafplaats Tjamsweer: E. Drenth –             0596 – 625375

 

Via deze site is het afscheid ook via de livestream rechtstreeks mee te beluisteren, en tot een jaar nadien terug te luisteren en/of te downloaden via www.kerkdienstgemist.nl