Restauratie (5); achter de schermen

okt
11

De restauratie vordert inmiddels gestaag; ook achter de schermen gebeurt er het een en ander. Naast o.a. dak en pleisterwerk wordt ook de verwarmingsinstallatie aangepakt. Er zal straks een warmwaterstelsel onder de banken voor een aangename temperatuur zorgen. Om een aantal authentieke elementen te kunnen behouden, is er een ingenieuze constructie bedacht en getest. In de werkplaats van dhr. Hektor worden vele (een paar honderd..!) uren besteed aan het vervaardigen van plaatjes, beugels e.d. En dan ook nog eens het monteren van al die elementen, nogal een monnikenwerk. Indrukwekkend!
Zie ook het bijbehorende album op de fotopagina

Posted By Cobie lees verder

Restauratie (4)

jul
06

Ook aan de zuidkant is het dak voorzien van nieuw dakfolie en lattenwerk. De dakpannen kunnen er weer op.

Posted By Cobie lees verder

Restauratie (3)

jun
29

Van de Kerkrentmeesters: Inmiddels hebt u aan de foto's (ook op de fotopagina) kunnen zien dat de Hervormde Kerk van Tjamsweer wordt gerestaureerd en eveneens het orgel. In het kader van de Brim zal er een subsidie worden verstrekt van 65% van de vastgestelde subsidiabele kosten. De rest moet worden opgebracht door de plaatselijke Hervormde Gemeente en Fondsen. Inmiddels zijn bedragen toegezegd en/of reeds overgemaakt door o.a. SNS Fonds Eemsmond Appingedam, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, RWE Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting Lambers-Burger, Stichting K.P. Boon, St. Marthe Havinga Fonds, Stichting J.B. Scholtenfonds.

Posted By Cobie lees verder

Pagina's

Subscribe to Hervormde Gemeente Tjamsweer RSS