Feest van de Geest 2018

Tijdens het Feest van de Geest was 'Zachte bries' te zien van Josefien Alkema (Huizinge):
"In deze tekeningen verbeeld ik de verbinding tussen boven en beneden, een constante beweging van aarde naar hemel, van mens naar God. Een gesprek dat nooit ophoudt, een gebed zonder eind. Woorden zijn soms moeilijk te vinden, maar de beweging van de Geest is de verbinding met God.

Rom. 8:26. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen"