Agenda

agenda 2018
Alle activiteiten zijn in Tjamsweersterstee en worden geleid door ds. Wolters, tenzij anders vermeld.
Diverse van de onderstaande activiteiten worden uitvoeriger beschreven in het Kerkblad.

Maandag 4 juni
20.30 uur Moderamen in de pastorie

Donderdag 7 juni,
20.00 uur Kring 50+

Maandag 11 juni
20.00 uur Kerkenraad

Zaterdag 16 juni
09.00-12.00 uur Rommelmarkt