Agenda

agenda 2017
Alle activiteiten zijn in Tjamsweersterstee en worden geleid door ds. Wolters, tenzij anders vermeld.
Diverse van de onderstaande activiteiten worden uitvoeriger beschreven elders in dit Kerkblad.

Woensdag 4 april, 20.00 uur: Pastoraal overleg in de pastorie

Donderdag 5 april, 20.00 uur: Kring 50+

Zondag 8 april, 15.30 uur: Viering Heilig Avondmaal, Damsterheerd, ds. Wolters

Maandag 9 april, 20.00 uur: Kerkenraad

dinsdag 10 april, 20:00 uur: vrijwilligersavond Feest van de Geest

Zaterdag 14 april, 19.00 uur: Zingen naar de Zondag, Gereformeerde Kerk Dijkstraat

Zondag 6 mei, 11.00 uur: Gemeentevergadering